Panel Cleifion Dermatoleg Gwent


Mae Panel Cleifion Dermatoleg Gwent yma i roi cymorth i gleifion gyda bob math o gyflyrau croen yng Ngwent a Phowys.

Mae hyn i gynnwys mynediad at addysg ac ymchwil gyda chyfranogaeth ac eiriolaeth gwasanaethau dermatoleg eu GIG lleol.

Mae aelodaeth yn agored i bob claf dermatoleg, eu gofalwyr, perthnasau, ac unrhyw un sydd yn gysylltiedig â maes dermatoleg.


WaterSure Cymru

Mae'r cynllun ar gael i bob cwsmer cartref sydd â mesurydd dŵr wedi'i osod. Mae’r cynllun yn helpu aelwydydd ar incwm isel sydd â theuluoedd mawr neu anhwylderau meddygol sy’n golygu eu bod yn defnyddio mwy o ddŵr.

Os bydd eich cais am WaterSure Cymru yn llwyddiannus, byddwn yn gosod terfyn o £139.00 ar eich taliadau ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017 am gostau dŵr, a £200.00 am gostau carthffosiaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, caiff y tâl gostyngol ei gymhwyso i’ch cyfrif o 1 Ebrill ymlaen neu ar y dyddiad y gwnaethoch symud i mewn, p’un bynnag yw’r dyddiad diweddaraf.

WaterSure Cymru »

Cerdyn Melyn

Sgil effaith eich meddyginiaeth? Gallwch ei riportio gan ddefnyddio Cerdyn Melyn. Ffurflen

Cerdyn Melyn Ffurflen »

Newyddion da i gleifion sydd â soriasis

Darllenwch mwy. . .

 

Darllenwch mwy »

Gofal Croen Cymru Website

Gofal Croen Cymru »

Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Dermatoleg

Darllenwch mwy »

Facebook

Facebook