Panel Cleifion Dermatoleg Gwent


Newyddion


Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am fwy o arian i dalu am gost cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg er mwyn diweddaru rhan hon o'n gwefan.

Newyddion da i Gleifion Psoriasis

O dan y drefn presennol, mae cleifion psoriasis unai yn cael apwyntiad allanol, neu yn cael eu rhyddhau o’r ysbyty. Pan/os mae eich psoriasis yn dod yn ol, mae’n rhaid gweld eich meddyg teulu i’ch ail-gyfeirio i weld arbennigwr

Nawr, o dan Trefn Gofal Mynediad Uniongyrchol Psoriasis , mae hynna’n newid. Fyddwch chi ddim yn cael eich rhyddhau, neu gorfod cadw apwyntiad rheolaidd (os yw’r cwyn ddim yn rhy drafferthus) Yn lle mynd trwy eich meddyg teulu am ail-gyfeiriad, mi fyddwch yn gallu gwneud apwyntiad gyda tîm Mynediad Uniongyrchol eich hunain, wrth alw Llinell Gyngor Ffon. Mi fydd y cyswllt cyntaf gyda Nyrs Arbennigol Clinigol fydd yn cynnig cyngor neu trefnu apwyntiad yn y clinig addas.

Y syniad o’r gwasanaeth yma yw rhoi rhyddid a dewis i’r cleifion – rhyddid i gysylltu â Mynediad Uniongyrchol, a dewis amserol. Mi fydd yn galluogu cleifion i reoli eu cyflwr â hyblygrwydd a hyder.

Wrth gwrs, mi fydddwch yn rhydd i siarad hefo’ch meddyg teulu.

Ar y funud, fydd y gwasanaeth yma dim ond ar gael i gleifion psoriasis, ac mae angen cyfeiriad e-bost am pob claf gan y Trefn Gofal Mynediad Uniongyrchol.

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â PCDGinfo@gdpp.co.uk


Facebook